Selfmonitoring - samostatná kontrola diabetu

Měření hladiny cukru v krvi pacientem v domácím prostředí je nedílnou součástí samostatné  kontroly diabetu čili selfmonitoringu. Při selfmonitoringu využíváte znalostí a dovedností, které vám pomohou sledovat vaše zdraví a zlepšit efektivnost vaší léčby.

Vždy mějte na paměti, že selfmonitoring vám pomůže:

• dosáhnout přiměřené hladiny glukózy v krvi (individuálně doporučí ošetřující lékař)

• vyhnout se náhlým poklesům hladiny krevního cukru (hypoglykémiím) a vzestupům hladiny krevního cukru (hyperglykémiím) a předcházet situacím ohrožujícím život

• upravovat dávky inzulínu a tablet (po domluvě s ošetřujícím lékařem)

Jak často se měřit glykémie?

Jak často měřit glykémie se dohodněte se svým ošetřujícím lékařem. Obecně se doporučuje co nejčastější samostatná kontrola glykémií. Pacienti s diabetem léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. třemi a více injekcemi inzulínu za den nebo inzulínovou pumpou) by měli provádět dvakrát týdně profil čtyř glykémií (ráno nalačno a potom před obědem, před večeří, před spaním, případně na doporučení lékaře i v noci v 1 hod. a ve 4 hod. nebo pouze ve 3 hod., případně i za 1–2 hodiny po jídle). Pacienti léčení konvenčním inzulínovým režimem (tj. jednou až dvěma injekcemi inzulínu za den) by měli každý týden určit alespoň jedenkrát ranní glykémie před aplikací inzulínu nebo glykémie před aplikací inzulínu ráno i večer. Za mimořádných okolností, jako jsou „špatné dny“, večírky nebo fyzická námaha, byste měli glykémie kontrolovat častěji. Zaznamenávání výsledků do deníku vám pomůže rychle vyhodnotit příčiny výkyvů glykémie a přijmout odpovídající opatření. Před jídly by glykémie měla zůstávat mezi 4,0 až 6,0 mmol/l. Některé situace vyžadují individuální stanovení cílové hladiny. Dvě hodiny po jídle by glykémie neměla překračovat 9,0 mmol/l. Jedna změřená glykémie nám ukazuje aktuální množství cukru v krvi. Nic nám neříká o vývoji tohoto stavu, zda je hladina cukru stabilní, stoupá či klesá. Jedno měření nám může dotvořit obraz aktuální situace, např. před řízením vozidla, po aplikaci větší dávky inzulinu po nezvyklé nebo neplánované námaze apod.

Více informací o změnách hladiny cukru v krvi během dne v závislosti na příjmu potravy a pohybové aktivitě nám poskytují glykemické profily. Tak označujeme několik za sebou jdoucích měření glykémií. Nejčastěji jsou používány velký a malý glykemický profil. Malý glykemický profil je tvořen obvykle z 3–5 měření, před hlavními jídly a eventuálně před spaním a v noci. Velký glykemický profil (6–8 měření) je kontrola glykémie před a dvě hodiny po každém hlavním jídle, před spaním a ve 2 hodiny ráno.

Jakým způsobem si hladiny cukru v krvi měřit?

Hladinu cukru v krvi můžete měřit pomocí glukometru a testačních proužku.

Glukometr

Glukometr je malý přístroj, který v domácích podmínkách změří pomocí testačního proužku z kapky krve hladinu cukru v krvi. Kapku krve odeberete z boční části bříška prstu, která je velmi dobře prokrvena. U některých glukometrů je možný odběr z alternativních míst, například z předloktí, ušního lalůčku nebo stehen. Místo odběru nejprve omyjte teplou vodou a mýdlem, nedezinfikujte ho. Dezinfekční roztok může ovlivnit přesnost měření. Vpich provádějte jehlou, lancetou nebo speciálním autoletem. Šetřete palec a ukazováček. Kapka krve musí být dostatečně velká. Nyní má většina glukometrů samonasávací proužky a potřebuje k měření jen velmi malé množství krve.

Nejčastější chyby při měření glykémií:

• testovací proužky po expirační době

• nedodržení času pro odběr kapky krve

• malá kapka krve

• špatná kvalita proužků (přehřátí, zvlhnutí)

• chybně měřící glukometr (je třeba občas porovnat výsledek s výsledkem z laboratoře)

• nedodržení správného postupu měření

 

DIA_281/14